Kontakt

Tanečný klub AURA DANCE
M. Rázusa 26
911 01 Trenčín
E-mail: aura.tn@gmail.com
Telefón: +421 908 731 125
IČO: 42 022 797
DIČ: 2022555645
Číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 0712 3589