Ďakujeme mesto Trenčín!

24.07.2019
Ďakujeme mesto Trenčín!

Ďakujeme mestu Trenčín za podporenie našich projektov v roku 2019, konkrétne za podporenie projektu Dance Motion, tanečnej súťaže a projektu X-Mas Dance Show, vianočný galaprogram.

Taktiež ďakujeme za podporu našej činnosti v roku 2019.